OM

se mer

NYHETSSENTER

Egenskaper og fordeler ved edderkoppsettet universell ledd

Edderkoppsettet universell ledd er en viktig del av drivruter i en bred rekke automobil, industri, og landbruksutstyr. Denne typen kopling gir fleksibilitet og dreiemomentoverføring, samtidig som den kompenserer for feilastisering mellom roterende aksler.

2023-09-12 se mer

Utforsøk rollen til differensielle edderkoppsutkjern i Cast & Forgede

I automobilteknikken, de forskjellige edderkopp girene i Cast & Forged spiller en avgjørende rolle for å gjøre det mulig for hjulene å rotere i forskjellige hastigheter.

2023-09-12 se mer

Introduksjon i forskjellige edderkoppeutkjern i støt og smitt

Differentielle edderkoppsutretninger i Cast & Forged er en viktig del av moderne forskjellige biler. Forskjellen spiller en avgjørende rolle i driften av et kjøretøy, gjør det mulig for hjulene å rotere med forskjellige hastigheter, samtidig med at det opprettholdes korrekt kraftfordeling.

2023-09-07 se mer

Korleis installeringen av universallen skal rett

For å sikre den konstante vinkelhastigheten i roteringsbevegelsen og synkron rotasjon mellom hovedakslene og de drevne aksene, et dobbeltkors, universell ledd eller to enkeltkorssteder bør brukes i kombinasjon og oppfylle de tre vilkårene,

2021-12-07 se mer

Ekspansjonshemmet er et konservativt grunnleggende element som er stort brukt i kombinasjonen av store lastmaskiner i de nye husholdningsmaskinene i dag. Nå. I kombinasjonen av hjulet og akselen, koplingens utvidelseshærme er det trykket som genereres mellom de inneholdende overflatene ved å stramme nøkkelen A med høy styrke felles installasjon som fullfører lastoverføring med friksjon.

2021-12-07 se mer

se mer